Badania urządzeń i instalacji energetycznych

 

Firma INWAT od początku swojej działalności przeprowadziła kilkaset pomiarów turbin, w tym jednostek dużej mocy (głównie gwarancyjne – dla każdego turbozespołu pomiar przed i po modernizacji) oraz turbin zainstalowanych w elektrociepłowniach przemysłowych.

 

Turbozespoły parowe:

Pomiary wykonane w Polsce:

 

Prace wykonane za granicą:

 

Turbozespoły gazowe, bloki parowo – gazowe:

 

 

 

Kotły parowe:

 

Nasi pracownicy prowadzili badania m.in. następujących kotłów:

 

 

 

Badania poszczególnych kotłów prowadzone były w różnych zakresach: badania bilansowe, rozpływu powietrza, komór paleniskowych, krzywych rozruchowych, urządzeń młynowych itp.